Potrdila in ocene

Potrdila in ocene

Po končanem čiščenju, adaptaciji, novogradnji prezračevalnega sistema opravimo meritve in na podlagi opravljenih meritev izdelamo poročilo in oceno:

  • ustreznosti prezračevanja v prostoru,
  • ustreznosti električnih instalacij,
  • ekoloških razmerah v delovnih prostorih.