Adaptacije prezračevalnih sistemov

Adaptacije prezračevalnih sistemov

  • največkrat opravljamo na enem delu prezra­čeval­nega sistema.
  • večinoma poteka zaradi dotrajanosti prez­ra­čevalnih elementov ali/in potrebe po večjem pretoku bodisi odvodnega ali dovodnega zraka.

ventilatorjiventilatorji

Ventilatorji

 

Pri adaptacijah se:

  • zamenja obstoječe prezračevalne kanale z volumensko večjimi,
  • obstoječe ventilatorje, klimate se zamenja s tistimi, ki imajo večji pretok zraka.
  • zamenja se tudi stikala oziroma regu­latorje hitrosti, in sicer dvostopenjske s petstopenjskimi, saj s slednjimi uporabnik lažje uravnava pretok zraka v prostoru glede na dejansko potrebo.
  • servisno vzdrževalni pregledi in popravila venti­latorjev/klimatov: zamenjajo se ležaji, jer­mena, filtri (pri klimatih) idr.

regulatorji hitrostiregulatorji hitrosti

Regulatorji hitrosti